A co to? - logo

Regulamin

REGULAMIN WYSYŁKOWEJ WYPOŻYCZALNI BOXÓW ZABAWKOWYCH „A CO TO BOX”

 1. BOXy zabawkowe będące przedmiotem wypożyczenia są własnością Wypożyczalni:
  A co to Lucyna Ludwiczak
  NIP: 7773132782
  ul. Fiołkowa 12
  62-030 Luboń.
 2. Usługa Wypożyczalni skierowana jest do mieszkańców Polski. BOXy nie są wysyłane za granicę.
 3. Wypożyczający zobowiązuje się do przestrzegania warunków Regulaminu. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2021r.
 4. Klient wypożycza BOX poprzez stronę internetową www.acoto.ooowypełniając formularz zamówienia oraz dokonując płatności online.
 5. Płatności za wypożyczenie obsługiwane są przez międzynarodową platformę płatniczą Stripe, z której regulaminem można się zapoznać tutaj oraztutaj.
 6. Wypożyczalnia wysyła BOX w pierwszym tygodniu każdego kolejnego miesiąca następującego po złożeniu zamówienia. Zamówienie złożone po 20. dniu miesiąca realizowane jest dopiero w kolejnym miesiącu np. zamówienie złożone 21 lutego będzie zrealizowane 1 kwietnia.
 7. W zależności od rodzaju przesyłki etykieta zwrotna załączana jest w BOXie lub wysyłana na adres email Klienta na 3 dni przed upływem terminu Wypożyczenia tj. w okolicach 25. dnia miesiąca. Przesyłkę zwrotną od Klienta opłaca Wypożyczalnia.
 8. Klient zwraca wypożyczony BOX wyznaczoną przez Wypożyczalnię poprzez usługą kurierską lub poprzez Paczkomaty na wskazany na etykiecie adres.
 9. Klient nie zwraca elementów zestawu sensorycznego zawartego w BOXie.
 10. Klient zobowiązuje się zwrócić BOX oczyszczony, kompletny, sprawny, w stanie niepogorszonym oraz w ustalonym terminie.
 11. Klient zobowiązany jest dbać o wypożyczony BOX i użytkować zgodnie z przeznaczeniem, utrzymywać w stanie należytym oraz w odpowiedni sposób zabezpieczać przed jego utratą.
 12. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub fizyczne, powstałe w wyniku użytkowania wypożyczonego BOXa i jego zawartości. Wszystkie zabawki, pomoce oraz załączona w BOXie zabawa sensoryczna przeznaczone są do użytku wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
 13. Użyczenie zabawek znajdujących się w BOXie osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
 14. Klient nie ponosi odpowiedzialności za zużycie zabawek znajdujących się w BOXie wynikające z normalnego używania zgodnie z ich przeznaczeniem np. drobne rysy, odbicia palców.
 15. Klient ponosi odpowiedzialność za zniszczenie trwałe i znaczne, zdekompletowanie oraz za zaginięcie zabawek znajdujących się w BOXie bądź ich pojedynczych elementów. Jako zniszczenia trwałe i znaczne uznaje się: złamania poszczególnych elementów lub/i takie uszkodzenia towaru, które uniemożliwiają ich normalne użytkowanie zgodne z założeniami. W przypadku zwrócenia towaru uszkodzonego lub niekompletnego Klient ponosi koszty zakupu identycznej zabawki.
 16. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie BOXa jest dzień dostarczenia paczki do miejsca odbioru oraz dzień, w którym zostanie nadana paczka zwrotna.
 17. W przypadku, kiedy Klient nie zwróci BOXa w umówionym terminie lub nie poinformuje o decyzji przedłużenia lub nie uzyska akceptacji Wypożyczalni, sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania, a Wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości 2-krotnej ceny ustalonej w cenniku, do momentu zwrotu BOXa.
 18. Wysyłamy tylko na terenie Polski.
 19. Wypożyczalnia ma prawo do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy Wypożyczenia pomocy/zabawek. Administratorem danych osobowych Klientów jest A co to Lucyna Ludwiczak NIP: 7773132782 z siedzibą w Luboniu przy ul. Fiołkowej 12. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
 20. Inne, nieujęte tu kwestie reguluje Kodeks Cywilny.

Masz pytania?

W razie jakichkolwiek pytań o powyższy regulamin skontaktuj się z nami! Napisz do nas: lucy@acoto.ooo