A co to? - logo

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Wypożyczalni jest A co to Lucyna Ludwiczak NIP: 7773132782 z siedzibą w Luboniu przy ul. Fiołkowej 12.
 2. Celem przetwarzania danych Klienta przez Wypożyczalnię, podanych przez Klienta w związku z zakupami w Wypożyczalni, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  • umowa wypożyczenia lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ciążący na Wypożyczalni obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Wypożyczalni, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
 4. Dane Klienta podane w związku z zakupami w Wypożyczalni będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. przestanie obowiązywać umowa wypożyczenia zawarta między Klientem a Wypożyczalnią;
  2. na Wypożyczalni przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Klienta;
  3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Klienta lub Wypożyczalnię, związanych z umową wypożyczenia zawartą przez Wypożyczalnię;
  4. zostanie przyjęty sprzeciw Klienta wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Wypożyczalni
  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 5. Klientowi przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
  a także prawo:
  1. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Klient powinien skontaktować się ze Wypożyczalnią przy wykorzystaniu danych z § 1 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy Klient uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Klient może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Masz pytania?

W razie jakichkolwiek pytań o powyższą politykę prywatności skontaktuj się z nami! Napisz do nas: lucy@acoto.ooo